Søknadsskjema Harstad Kulturskole

 
For søknad om plass, fyll ut skjemaet nedenfor. Skjemaet sendes inn elektronisk ved klikke nederst på siden.

Søkerne tildeles plass på ventelista etter søkedato, som idag er 17.09.2014. Alle felt som er relevante for søkeren MÅ fylles ut. Mangelfull utfylling kan føre til at søknaden ikke registreres.

Opplysninger om SØKER:

Etternavn: Fornavn:
Adresse: 
Postnr:  Poststed: 
Mobil:  Epost:
Skole/barnehage:  Klassetrinn:
Født:  (dd.mm.åååå)

Opplysninger om forelder/foresatt: 
Etternavn: Fornavn: 
Adresse:  (Hvis forskjellig fra søkerens)
Postnr:  Poststed: 
Tlf privat:  Tlf arbeid: 
Tlf mobil:  E-post:

Kryss av for ønskede fag
 
Musikk - individuell undervisning
 
Alt/valthorn:  Baryton/Euphonium: Bassgitar:   
Cello: Trombone Fiolin: 
Fløyte:  Gitar: Klarinett: 
Kornett/trompet:  Piano; Saksofon:   
Sang:   Slagverk:  Tuba: 
           

Musikk - gruppeundervisning
 
Musikkverksted:   Barnekor: Musikk fra livets begynnelse

Dans
 
Barnedans:    Kreativ barnedans: Jazz: 
Klassisk: Moderne dans intro: Stretching/yoga:
Hiphop gutter: Hiphop:    
Musikaljazz: Dansemix    

Teater
 
Teater/Drama:         

visuelle kunstfag
 
Tegning/Maling:         

ANNET
 
Lydteknikk/Studio        

Andre opplysninger :