Generelt om kulturskolens aktiviteter

I løpet av et skoleår har kulturskolen mange ulike opptredener, konserter og forestillinger. I tillegg til å være et bidrag til Harstads kulturliv er disse forestillingene et viktig ledd i den enkelte elevs mulighet til opplæring og praktisk øvelse i det å opptre. Blant annet er våre månedlige husforestillinger en arena der elevene våre øver seg på nettopp det å opptre. Rammen rundt arrangementet er tenkt lett og uformelt samtidig som eleven får prøvd seg i framføringsrollen. 

Av andre typer aktiviteter gjennom året har vi diverse teaterforestillinger, danseinnslag på Eldredagen/Multicultura/Det Store Julespillet, julekonsert i Kanebogen kirke, UKM/Drømmestipendet, "Takk for i år" i lillesalen, kunstutstilling i Harstad kunstforening med mere. Noen aktiviteter går igjen fra år til år, mens andre vil variere. Større forestillinger i Harstad kulturhus legger vi opp til hvert 4.år - dette er store produksjoner som krever mye og lang planlegging. Hvert 2.år har vi en stor felles sommeravslutning for alle i Laugen i juni, der vi viser fram mest mulig av det som foregår på kulturskolen.

Vi er stolte av våre flotte elever og vil gjerne ha deg i publikum!

Se "Aktiviteter" for info om neste husforestilling og andre konserter/opptredner.  

 

 

Aktiviteter

Lyrisk lørdag

19.01.2019 kl. 12:00 - 13:00
-

Vi forlenger fjorårets jubileumsmarkering av Grieg med konsert hvor hans lyriske stykker presenteres av byens pianister, organister, lærere og elever ved Harstad kulturskole og Heggen videregående skole.
 
Barn under 12 år, gratis inngang.
Elever ved Harstad kulturskole og Heggen VGS får også gratis inngang. 


Tilbake

Huskeregler for publikum

• Husk å slå på mobiltelefonen din igjen når forestillingen er ferdig.

• Dersom du skal filme det som foregår på scenen, plassér deg gjerne på en stol litt ut

   til siden slik at publikum bak fortsatt ser.

• Et godt publikum er tilstede under hele forestillingen.

• Entusiastisk klapping og oppmuntrende tilrop er absolutt tillatt.

Hjertelig velkommen til våre forestillinger!