Generelt om kulturskolens aktiviteter

I løpet av et skoleår har kulturskolen mange ulike opptredener, konserter og forestillinger. I tillegg til å være et bidrag til Harstads kulturliv er disse forestillingene et viktig ledd i den enkelte elevs mulighet til opplæring og praktisk øvelse i det å opptre. Blant annet er våre månedlige husforestillinger en arena der elevene våre øver seg på nettopp det å opptre. Rammen rundt arrangementet er tenkt lett og uformelt samtidig som eleven får prøvd seg i framføringsrollen. 

Av andre typer aktiviteter gjennom året har vi diverse teaterforestillinger, danseinnslag på Eldredagen/Multicultura/Det Store Julespillet, julekonsert i Kanebogen kirke, UKM/Drømmestipendet, "Takk for i år" i lillesalen, kunstutstilling i Harstad kunstforening med mere. Noen aktiviteter går igjen fra år til år, mens andre vil variere. Større forestillinger i Harstad kulturhus legger vi opp til hvert 4.år - dette er store produksjoner som krever mye og lang planlegging. Hvert 2.år har vi en stor felles sommeravslutning for alle i Laugen i juni, der vi viser fram mest mulig av det som foregår på kulturskolen.

Vi er stolte av våre flotte elever og vil gjerne ha deg i publikum!

Se "Aktiviteter" for info om neste husforestilling og andre konserter/opptredner.  

 

 

Aktiviteter

Huskonsert for debutanter

25.09.2019 kl. 18:30 - 19:30
-

Vi inviterer til huskonsert for debutanter! På denne konserten opptrer de ferskeste elevene og viser fram det de har lært, for eksempel hvordan holde instrumentet, lage en tone eller bukke for publikum. Alle som er med får diplom og etterpå serverer vi boller og saft. Familie, venner og andre oppfordres til å være et støttende og entusiastisk publikum!


Tilbake

Huskeregler for publikum

• Husk å slå på mobiltelefonen din igjen når forestillingen er ferdig.

• Dersom du skal filme det som foregår på scenen, plassér deg gjerne på en stol litt ut

   til siden slik at publikum bak fortsatt ser.

• Et godt publikum er tilstede under hele forestillingen.

• Entusiastisk klapping og oppmuntrende tilrop er absolutt tillatt.

Hjertelig velkommen til våre forestillinger!