Generelt om kulturskolens aktiviteter

I løpet av et skoleår har kulturskolen mange ulike opptredener, konserter og forestillinger. I tillegg til å være et bidrag til Harstads kulturliv er disse forestillingene et viktig ledd i den enkelte elevs mulighet til opplæring og praktisk øvelse i det å opptre. Blant annet er våre månedlige husforestillinger en arena der elevene våre øver seg på nettopp det å opptre. Rammen rundt arrangementet er tenkt lett og uformelt samtidig som eleven får prøvd seg i framføringsrollen. 

Av andre typer aktiviteter gjennom året har vi diverse teaterforestillinger, danseinnslag på Eldredagen/Multicultura/Det Store Julespillet, julekonsert i Kanebogen kirke, UKM/Drømmestipendet, "Takk for i år" i lillesalen, kunstutstilling i Harstad kunstforening med mere. Noen aktiviteter går igjen fra år til år, mens andre vil variere. Større forestillinger i Harstad kulturhus legger vi opp til hvert 4.år - dette er store produksjoner som krever mye og lang planlegging. Hvert 2.år har vi en stor felles sommeravslutning for alle i Laugen i juni, der vi viser fram mest mulig av det som foregår på kulturskolen.

Vi er stolte av våre flotte elever og vil gjerne ha deg i publikum!

Se "Aktiviteter" for info om neste husforestilling og andre konserter/opptredner.  

 

 

Aktiviteter

Sommeravslutning i Laugen

10.06.2020 kl. 16:00 - 20:00
-

Det blir sommeravslutning for alle kulturskolens elever i vakre Laugen onsdag 10.juni 2020. Mer info kommer!


Tilbake

Huskeregler for publikum

• Husk å slå på mobiltelefonen din igjen når forestillingen er ferdig.

• Dersom du skal filme det som foregår på scenen, plassér deg gjerne på en stol litt ut

   til siden slik at publikum bak fortsatt ser.

• Et godt publikum er tilstede under hele forestillingen.

• Entusiastisk klapping og oppmuntrende tilrop er absolutt tillatt.

Hjertelig velkommen til våre forestillinger!