Nyheter

07.01.2019

Vi har ny epostadresse!

LINLIL
Kulturskolens epostadresse er nå: harstad.kulturskole@harstad.kommune.no

Vi har tidligere hatt tilfeller der epost ikke har kommet fram til oss, og disse problemene regner vi med å unngå nå. Man vil kunne sende epost til den gamle adressen i en overgangsperiode.