Nyheter

27.08.2019

Musikk fra livets begynnelse

Molde Kulturskole
LINLIL
Gruppetilbud for foreldre med barn i alderen 0-1 år. Starter tirsdag 17.september kl. 11.30 (45 min) og går over 12 uker. Koselig musikkstund med sang, bevegelse, dans, rim og regler. Ingen krav til sangstemme - for barnet er mors og fars stemme verdens fineste uansett. Mulighet for sosialt samvær etter musikkstunden. For å melde seg på, gå på vår hjemmeside www.harstadkulturskole.no og velg "Søk plass".