Skip to the content

Påmelding og opptak

  • Søknad på skoleplass gjøres elektronisk via hjemmesiden vår.
  • Påmeldingen er bindende. Dette betyr at vi går ut fra at elev/foresatt takker ja til plassen dere får tilbud om.
    Dersom du/dere ikke ønsker å ta plassen, må eleven meldes av via "Avmelding" på hjemmesiden. Hvis eleven ikke meldes ut, blir han/hun stående som elev og du/dere risikerer følgelig å måtte betale semesteravgift.
  • For nye elever gis det anledning til en - 1 - prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter den første undervisningstimen i nytt fag, må han/hun meldes ut via "Avmelding" innen samme uken som prøvetimen. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.
  • Hovedopptaket er i juni, men vi tar imot søknader hele året og tar inn elever ved ledig kapasitet. Av pedagogiske hensyn kan det på gruppetilbud være hensiktsmessig å starte på nytt semester/nytt skoleår.
  • Søkere prioriteres etter søkedato.
  • Korpselever prioriteres fremfor andre søkere på korpsinstrumenter.

Re-registrering
Hver vår (i mai) vil elever og de som står på venteliste få beskjed fra oss om å re-registrere seg innen 1. juni hvis de fortsatt ønsker å være elever eller stå på venteliste påfølgende skoleår. Re-registreringen gjøres elektronisk og er bindende.


Avmelding / Oppsigelse
De elevene som ikke ønsker å fortsette på nytt skoleår til påfølgende høst, lar bare være å re-registrere seg på våren (før 1. juni).
Elever som ønsker å slutte i løpet av skoleåret, må "Avmelde" seg via hjemmesiden vår.
Oppsigelse i et semester, altså etter skolestart høst- eller vårsemester, vil normalt medføre full avgift i det semesteret det sies opp i.