Lokale læreplaner

Med utgangspunkt i den nasjonale rammeplanen "Mangfold og fordypning" vil vi utarbeide lokale rammeplaner for fagene ved Harstad kulturskole. Mer info kommer.