Hip-hop

Hip-hop er en dansestil som blir mer og mer populær. I de fleste dansevideoer er det hip-hop dansere som blir brukt. Hip-hop er en fusion av teknikker fra bl.a. locking, poppiing, breakdance, house, hype, krumping og ragga. Hip-hop klassene vil variere i form og stil etter pedagogens koreografi. En hip-hop klasse inneholder oppvarming, styrke, strekk og koreografi. Et paradis for deg som vil danse kult med attitude. Vi tilbyr 2 grupper kun for gutter: En for elever mellom 9 og 12 år og en gruppe for elever mellom 13-16 år. I tillegg tilbyr vi 2 blandagrupper (mix), en for de mellom 11 - 14 år og  en fra 15 år og eldre.


Påmelding