Skip to main content Skip to footer

Dans

På Harstad Kulturskole kan du starte på dans fra fylte 4 år på faget Barnedans. Deretter er det Dansemix som er for alle 1.klassinger før man fra 2.klasse velger hvilke(n) retning(er) eleven vil fordype seg i. Vi har også et undervisningstilbud til voksne - Jazz for voksne - hvor man kan være med som enten nybegynner/litt øvet eller viderekommen.  Les mer om de forskjellige dansefagene ved å klikke på faget under.