Historikk

I 1963 ble det som en av landets første, etablert en musikkskole i Harstad. Sentralt i opprettelsen stod musikere fra Forsvarets Musikkorps Nord-Norge, da skolen i utgangspunktet var en opplæringsinstitusjon for byens skolekorps. I 1970 hadde kommunen overtatt ansvaret, og den var da en av landets 12 kommunale musikkskoler. I dag er virksomheten organisert i forhold til opplæringsloven av 1998 hvor lovforankringen av musikk- og kulturskoler er plassert som § 13.6. Rammeplanen for kulturskole "Mangfold og fordypning" ble vedtatt høsten 2016 av Harstad kommunestyre og er vårt styrende dokument. 

Nye lokaler

Fra 2002 flyttet kulturskolen fra gamle Harstad postkontor til de nyrenoverte lokalene i Samfunnshuskvartalet. Endelig fikk danseavdelingen sine etterlengtede dansesaler og musikkavdelingen fikk lydisolerte undervisningsrom.

Idag

foregår undervisningen i musikk og dans i samfunnshuskvartalet, mens teater og visuell kunst har undervisning i andre lokaler. Faget visuell kunst har undervisning i Harstad kunstforening sine lokaler i Tore Hunds gate 5. På teater har begge grupper undervisning på Ungdommens Hus.

Kulturskolen har altså fire fagtilbud: dans, musikk, teater og visuell kunst. I tråd med den nasjonale rammeplanen for kulturskolene "Mangfold og fordypning", vil vi fremover se på muligheten for å etablere faget skapende skriving også.

Kulturskolen har pr idag ca. 690 elevplasser og 20 lærere med tilsammen ca. 10,5 årsverk.