Skip to main content Skip to footer

Mangfold og fordypning

Rammeplanen mangfold og fordypning er utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, og er det førende dokumentet for drift og utvikling av Harstad kulturskole. Planen definerer kulturskolens samfunnsoppdrag, prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet, og den har fagplaner for de fem fagområdene i kulturskolen: musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving.

Harstad kulturskole arbeider nå med å lage en lokal læreplan, basert på mangfold og fordypning.

Du kan lese rammeplanen Mangfold og fordypning her.