Skip to the content

Rammeplan

Norsk kulturskoleråd har utarbeidet en ny nasjonal rammeplan for kulturskolene i Norge. Den heter Mangfold og fordypning og definerer kulturskolens samfunnsoppdrag, prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet, og den har fagplaner for de fem fagområdene i kulturskolen: musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving.

Harstad kulturskole arbeider nå med å lage en lokal læreplan, basert på mangfold og fordypning. Den ferdigstilles ila. høsten 2021. 

Du kan lese rammeplanen Mangfold og fordypning her.