Skip to main content Skip to footer

Visjon

Vi setter spor

Kulturskolens oppgave er å utvikle og ivareta kunstnerisk og kulturell kompetanse. Til grunn ligger et helhetlig syn på mennesket og ideen om at alle mennesker har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Med visjonen vår vil vi formidle hvordan vi som kulturskole setter spor hos elevene og samtidig gir dem rom og mulighet til å skape, til å uttrykke seg og sette egne spor.

Formålet med opplæringen i kulturskolen er å lære, oppleve, skape og formidle kulturelle og kunstneriske uttrykk. Opplæringa skal bidra til barn og unges danning, fremme respekt for andres kulturelle tilhørighet, bevissgjøre egen identitet, bli kritisk reflekterende og utvikle egen livskompetanse.

Kulturskolen er et ressurssenter i lokalsamfunnet og vi bidrar med vår fagkompetanse, våre tilbud og produksjoner til et mangfoldig og vitalt kulturliv i Harstad. Vi setter spor!