Skip to main content Skip to footer

Påmelding, opptak og utmelding

Søknad og opptak
  • Søknad om elevplass gjøres elektronisk via hjemmesiden vår. Trykk "søk elevplass" øverst på siden. 
  • Søknaden er bindende. Det betyr at vi går ut fra at elev/foresatt takker ja til plassen dere får tilbud om.
    Dersom du/dere ikke ønsker å ta plassen, må eleven avmeldes via "Avmelding" øverst på hjemmesiden. Hvis eleven ikke avmeldes, blir hen stående som elev og du/dere risikerer følgelig å måtte betale kontingent.
  • For nye elever gis det anledning til én prøvetime. Dersom eleven ønsker å slutte etter den første undervisningstimen i nytt fag, må han/hun avmeldes innen samme uke som prøvetimen. Tidligere elever har ikke rett til prøvetime på samme disiplin.
  • Hovedopptaket er i juni, men vi tar imot søknader hele året og tar inn elever ved ledig kapasitet. Av pedagogiske hensyn kan det på gruppetilbud være hensiktsmessig å starte på nytt semester/nytt skoleår.
  • Søkere prioriteres etter søkedato.
  • Korpselever prioriteres fremfor andre søkere på korpsinstrumenter.

Re-registrering
Hver vår (i mai) vil elever og de som står på venteliste få beskjed fra oss om å re-registrere seg innen 1. juni hvis de fortsatt ønsker å være elever eller stå på venteliste påfølgende skoleår. Re-registreringen gjøres elektronisk og er bindende.


Utmelding/Oppsigelse
De elevene som ikke ønsker å fortsette på nytt skoleår til påfølgende høst, lar være å re-registrere seg på våren (før 1. juni).

Elever som ønsker å slutte i løpet av skoleåret, må melde seg ut/si opp plass via hjemmesiden vår (se "utmelding" øverst til høyre på siden). Kontingent for inneværende semester påløper. 

Utmeldings/oppsigelsesfrist er 1.desember for vårsemesteret og 1.juni for høstsemesteret. Dersom oppsigelsen/utmeldingen mottas etter fristen, men før påbegynt semester, påløper halv kontingent for kommende semester. Dersom oppsigelse/utmelding mottas etter påbegynt semester, påløper full kontingent for kommende semester. 

Ved avlyst undervisning 
Kulturskolen kan avlyse undervisning inntil to ganger per semester uten at det gis reduksjon i kontingent. Avlysning utover dette medfører reduksjon i kontingent.