Skip to the content

Historikk

I 1963 ble det som en av landets første, etablert en musikkskole i Harstad. Sentralt i opprettelsen stod musikere fra Hærens Musikkorps, da skolen i utgangspunktet var en opplæringsinstitusjon for byens skolekorps. I 1970 hadde kommunen overtatt ansvaret, og den var da en av landets 12 kommunale musikkskoler. I dag er virksomheten organisert i forhold til opplæringsloven av 1998 hvor lovforankringen av musikk- og kulturskoler er plassert som § 13.6. Rammeplanen for kulturskole "Mangfold og fordypning" ble vedtatt høsten 2016 av Harstad kommunestyre og er vårt styrende dokument. 

Fra 2002 flyttet kulturskolen fra gamle Harstad postkontor til de nyrenoverte lokalene i Samfunnshuskvartalet. Endelig fikk danseavdelingen sine etterlengtede dansesaler og musikkavdelingen fikk lydisolerte undervisningsrom.

Foto: Tom Helstad

Foto: Tom Helstad

Foto: Egil Hofsli

Foto: Egil Hofsli

I dag foregår undervisningen i musikk og dans i samfunnshuskvartalet, mens teater og visuell kunst har undervisning i andre lokaler. Faget visuell kunst har undervisning i Harstad kunstforening sine lokaler i Tore Hunds gate 5. Teater har sin undervisning på Ungdommens Hus, som også ligger i Samfunnshuskvartalet (ved siden av Harstad kino). 

Kulturskolen har altså fire fagtilbud: dans, musikk, teater og visuell kunst. I tråd med den nasjonale rammeplanen for kulturskolene "Mangfold og fordypning", vil vi fremover se på muligheten for å etablere faget skapende skriving også.

Kulturskolen har pr idag ca. 690 elevplasser og 18 lærere med tilsammen ca. 10,5 årsverk.