Skip to main content Skip to footer

Historikk

I 1963 ble det som en av landets første, etablert en musikkskole i Harstad. Sentralt i opprettelsen stod musikere fra Hærens Musikkorps, da skolen i utgangspunktet var en opplæringsinstitusjon for byens skolekorps. I 1970 hadde kommunen overtatt ansvaret, og den var da en av landets 12 kommunale musikkskoler. I dag er virksomheten organisert i forhold til opplæringsloven av 1998 hvor lovforankringen av musikk- og kulturskoler er plassert som § 13.6. Rammeplanen for kulturskole "Mangfold og fordypning" ble vedtatt høsten 2016 av Harstad kommunestyre og er vårt styrende dokument. 

I 2002 flyttet kulturskolen fra gamle Harstad postkontor til de nyrenoverte lokalene i Samfunnshuskvartalet. Endelig fikk danseavdelingen sine etterlengtede dansesaler og musikkavdelingen fikk lydisolerte undervisningsrom.

I dag foregår undervisningen i dans, teater og musikk i kulturskolens lokaler i samfunnshuskvartalet (Normannsgate 1), mens visuell kunst har undervisning i Harstad kunstforening sine lokaler i Tore Hunds gate 5. 

Kulturskolen har altså fire fagområder: dans, musikk, teater og visuell kunst. Under hvert fagområde har vi flere fagtilbud. I tråd med den nasjonale rammeplanen for kulturskolene "Mangfold og fordypning", vil vi fremover se på muligheten for å etablere faget skapende skriving. 

Kulturskolen har pr idag ca. 690 elevplasser og 18 lærere med tilsammen ca. 10,5 årsverk.