Skip to main content Skip to footer

Kulturskolens serviceerklæring

Du kan forvente

 • Høy kvalitet på alle tilbud
 • Kvalifiserte og motiverende lærere
 • Undervisning som er tilpasset elevens forutsetninger
 • Serviceinnstilling, omtanke og respekt for elev, foresatt og publikum
 • Punktlig oppmøte
 • Beskjed via sms dersom planlagt undervisning må avlyses
 • God informasjonsflyt
 • Minimum 25 minutter undervisning til hver elev pr. uke

Vi forventer at elever i kjerneprogrammet 

 • Gjennomfører egenøving som er avtalt med lærer
 • Møter forberedt og presis til undervisning
 • Har med seg nødvendig materiell til undervisning og opptredener
 • Har høvelig framferd
 • Holder eget forbruk av forbruksmateriell (noter, strenger, fliser, ballettdrakt, dansesko m.m.).
 • Behandler leid instrument forsiktig og holder det i stand

Vi forventer at foresatte

 • Bidrar til at eleven kan følge opp sitt fag
 • Leser informasjon som sendes ut via epost og SMS
 • Melder fra om fravær til lærer i så god tid som mulig 
 • Tar ansvar for lånt eller utleid utstyr
 • Sørger for korrekt kontaktinformasjon på brukere (elev og foresatte) i Speedadmin.
 • Bidrar på dugnad når det er mulig