Skip to the content

Kulturskolens serviceerklæring

Du kan forvente:

 • God kvalitet på tilbudene som gis.
 • Godt kvalifisert personale i alle funksjoner.
 • Undervisning som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • Serviceinnstilling, omtanke og respekt for elev, foresatt og publikum.
 • Punktlig oppmøte.
 • Beskjed via sms dersom planlagt undervisning må avlyses.
 • God informasjon i alle ledd.
 • Minimum 25 minutter undervisning til hver elev pr. uke.
 • Der pedagogiske hensyn tilsier det, undervisning av musikkelever i små grupper på 2-4 elever.

Vi forventer at eleven:

 • Er aktiv i deltagelse av samspill, opptredener, utstillinger og andre prosjekter.
 • Gjennomfører egenøving som er avtalt med lærer.
 • Møter forberedt og presis til undervisning.
 • Har med seg nødvendig materiell til undervisning og opptredener.
 • Har klær som passer til aktivitetene og være kledd til opptredener.
 • Har høvelig framferd.
 • Holder eget forbruk av forbruksmateriell (noter, strenger, fliser, ballettdrakt, dansesko m.m.).
 • Behandler leid instrument forsiktig og holder det i stand.

Vi forventer at de foresatte:

 • Gir positiv støtte og oppmuntring til eleven.
 • Hjelper elven med å følge opp sitt fag.
 • Leser informasjon som sendes ut via epost, sms og hjemmeside.
 • Melder fra om fravær. Enten til lærer eller til administrasjon.
 • Er ansvarlig for lånt eller utleid utstyr.
 • Sørger for korrekt kontaktinformasjon på egen bruker.Viser interesse for skolens prosjekter og «tar i et tak» ved behov

Velkommen som elev ved Harstad kulturskole!