Skip to main content Skip to footer

Om Harstad kulturskole

I dag foregår undervisningen i musikk og dans i samfunnshuskvartalet, mens teater og visuell kunst har undervisning i andre lokaler. Faget visuell kunst har undervisning i Harstad kunstforening sine lokaler i Tore Hunds gate 5. På teater har begge grupper undervisning på Ungdommens Hus.

Kulturskolen har altså fire fagtilbud: dans, musikk, teater og visuell kunst. I tråd med den nasjonale rammeplanen for kulturskolene "Mangfold og fordypning", vil vi fremover se på muligheten for å etablere faget skapende skriving også.

Kulturskolen har pr idag ca. 690 elevplasser og 18 lærere med tilsammen ca. 10,5 årsverk.