Skip to the content

Sang

1. Sang 

I sangundervisningen jobber vi med  fokus på klang, pust, holdning og gehør for å utvikle elevens tekniske ferdigheter. Eleven vil synge innen forskjellige sjangre og utvikle kreativitet og selvstendighet ved å jobbe med formidling og et personlig uttrykk.

 

2.Alder

Du kan normalt begynne med sangundervisning når du er fylt 10 år. Vi tar også inn voksne elever, dersom vi har kapasitet. 

 

3.Undervisningssteder

Sangundervisningen foregår i Kulturskolens lokaler i Normannsgate 1.

 

 4. Prosjekt

Elevene på vokalopplæringen vil som del av sin undervisning  få noen få gang i skoleåret hvor undervisningsformen er konsertforbredelse, av og til  også i form av en prosjektuke. Her stimuleres andre læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

 

5.Samspill på Kulturskolen

Samspill kan foregå i form av ekstraøvelser med akkompagnatør eller gruppe av instrumentalelever eller band, gjerne i forberedelsen av en husforestilling/konsert.Vi skaper ellers en samspillsituasjon ved invitasjon av andre sangelever/instrumentelever til elevens vanlige time. Kulturskolen anbefaler alle sine elever å ta del i samspillaktiviteter.

 

6.Utstyr

Det er ingen utstyrsbehov for sang.Ved spesielle ønsker om repertoar er det nødvendig at foresatte sørger for brukbare noter.

 


Påmelding