Skip to main content Skip to footer

Musikk

Trombone

Trombone/ tenorhorn/ baryton/ tuba er alle grovmessinginstrumenter. Baryton og tenorhorn kan spilles av barn fra 7 år, mens trombone og tuba kan man godt vente med til i 10 års-alderen. En mulighet er å begynne med baryton eller tenorhorn og så skifte til trombone eller tuba når eleven blir litt eldre. Undervisningen er i hovedsak enetimer med lærer i Kulturskolens lokaler. I løpet av året har vi prosjekter med samspill; Grupper med samme instrument, med andre messingblåsere, og sammen med andre instrumentgrupper. I disse prosjektene vektlegges læringsmål som samspill, lytting og sosial samhandling. Undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte timer.

 

For å få plass på kulturskolen på grovmessing, trenger man eget instrument og munnstykke, for eksempel gjennom skolekorps. 

 

Ta gjerne kontakt med oss for råd og veiledning.