Skip to the content

Baryton / tenorhorn

Tenorhorn og baryton er sammen med trombone og tuba instrumenter som tilhører grovmessingfamilien. Baryton (også kalt eufonium) brukes både i janitsjarkorps og i brassband, og er også et soloinstrument. Tenorhornet er mindre enn baryton, blir mest brukt i brassband og begge er stemt i Bb. Undervisningen skjer i kulturskolens lokaler i Normanns gate, som enetimer med lærer.
Alder
Baryton/ tenorhorn kan spilles av barn fra syvårsalderen.
Konserter og samspill
I løpet av året har vi prosjekter med samspill; grupper med samme instrument, med andre messingblåsere, og sammen med andre instrumentgrupper. Kulturskolen har jevnlige husforestillinger, der det er en lav terskel for å være med, samt større arrangementer der det er satt av mer tid og ressurser.
Utstyr:
For å få plass på kulturskolen på grovmessing trenger man eget instrument og munnstykke. Er man med i et skolekorps, vil som oftest korpset ha instrument til utlån. Ta kontakt med oss for råd og veiledning.

 

 


Påmelding