Skip to main content Skip to footer

Fordypningsprogrammet

Fordypningsprogrammet er for elever som ønsker å fordype seg i faget sitt, og det skal kunne forberede til høyere kunstutdanning. I Harstad kulturskole er fordypningsprogrammet organisert som to lørdagssamlinger i semesteret.

Høstsemesteret 2023 tilbyr vi fordypningsprogram i teater og musikk. Det er samling følgende lørdager:

  • 30.september
  • 28.oktober

Danseelever tilbys fordypningsprogram fra og med vårsemesteret 2024

Slik kan en fordypningslørdag se ut
10.00-10.30 Felles «hei» og oppvarmingsleker 

10.30-12.00 Fagøkter 
                       - Teater
                       - Dans
                       - Musikk
12.15-12.45 Felles lunsj

12.45-13.45 Tverrfaglig økt

14.00-15.00 Fagøkter
                       - Teater
                       - Dans
                       - Musikk
15.00-15.30 Avslutning/oppsummering

Hørelære eller komponering kan være eksempler på fagøkter i musikk, mens en fagøkt i teater kan bestå av monolog- eller duologarbeid. De tverrfaglige øktene kan for eksempel bestå av kor, formidling, stemmebruk eller annet. 

(Dette var kun noen få eksempler - elevene kommer til å være innom mange fagspesifikke og tverrfaglige områder)

Opptak
Opptak til programmet avgjøres av elevens motivasjon for, og evne til fordypning - uansett alder. 
Du søker opptak til fordypningsprogrammet ved å trykke her. I søknaden må eleven beskrive sin motivasjon for å fordype seg i faget sitt. Jo mer utfyllende svar, jo lettere er det for oss å vurdere elevens motivasjon. 

Kontingent 
Skoleåret 2023/2024 er fordypningsprogrammet (lørdagssamlingene) gratis. Kontingent påløper de fagene eleven har foruten selve lørdagssamlingene. Eks: En elev som går sang, musikkteater og fordypningsprogram får faktura tilsvarende to kontingenter. 

OBS! 
Harstad kulturskoles fordypningsprogram skal være et supplement til regionale tilbud - slik som Unge Talenter Nord (i Tromsø), slik at det totale fordypningstilbudet til våre elever blir godt.