Skip to main content Skip to footer

Kjerneprogrammet

Kjerneprogrammet i Harstad kulturskole omfatter de aller fleste fag. Langsiktighet er et et nøkkelord for kjerneprogrammet. Programmet er for elever som ønsker å arbeide med kunstfaget over tid, og er basert på progresjon, systematisk øving og elevens utvikling gjennom ulike faser. Opplæringa vil vanligvis strekke seg over flere år. Kjerneprogrammet skal være forberedende for elever som ønsker å gå videre til fordypningsprogrammet. Det skal også kunne forberede for videre utdanning innen kunstfag. Opplæringa deles inn i faser som bygger på hverandre, og fasene sier noe om hvor langt eleven har kommet i faget.