Skip to main content Skip to footer

Breddeprogrammet

I breddeprogrammet har vi særlig fokus på kunstfag som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltakelse, dannelse og mening. Fag i breddeprogrammet har ikke krav til egeninnsats/øving mellom hver undervisningstime. 

Breddeprogrammet skal bidra til å
▪ Styrke oppvekstmiljø og tilhørighet gjennom kunst og kultur.
▪ Tilrettelegge for inkludering og fellesskap med vekt på mangfold, åpenhet og flerfaglig/tverrfaglig samarbeid.
▪ Tilrettelegge for opplevelse, erfaring og aktivisering i ulike konstellasjoner av tid, rom og deltakere.
▪ Styrke kulturelt entreprenørskap i lokalmiljøet.