Mangfold og fordypning

På initiativ fra Norsk kulturskoleråd (en medlemsorganisasjon for norske kommuner med kulturskoletilbud) er det utarbeidet en ny nasjonal rammeplan for kulturskoler "Mangfold og fordypning". Den sier noe om kulturskolens samfunnsoppdrag, prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet og den har fagplaner for de fem fagområdene i kulturskolen: musikk, dans, teater, visuell kunst og skapende skriving. Det utarbeides nå også en fagplan for fagområdet sirkus.

Harstad kommune får ekstra drahjelp i arbeidet med å implementere den nye rammeplanen av veiledere fra Norsk kulturskoleråd. Veiledningsperioden varer fram til des. 2018.

Du kan lese rammeplanen her.