Skip to the content

Bassgitar

Bassgitar er et elektrisk strengeinstrument som er formet som en elektrisk gitar, med (vanligvis) 4 tykkere strenger. Bassgitaren brukes spesielt innen pop og rock, og er en hovedingrediens i ethvert band. 

Undervisningen tar utgangspunkt i harmonilære og akkordoppbygning. Innstuderingen skjer både som gehørspill, og ved hjelp av noter. Noteopplæring gis parallelt med spilleopplæringen. Videre opplæring gis innenfor pop, jazz, blues, rock og andre musikkformer, da gjennom noter/tabulatur, gehørsspill og improvisasjon. Det overordnede mål er å utvikle eleven til å bli selvstendig og allsidig på sitt instrument. Eleven kan selv komme med forslag til musikk de vil jobbe med.

Alder:

Nedre aldersgrense er 10 år, og det gis undervisning til både nybegynnere og viderekomne.

Konserter og samspill:
Det er viktig å bli vant til å spille med andre og som elev på bassgitar får man flere muligheter til å være med på samspill.  I løpet av et skoleår er det mulig å være med på prosjektbasert samspill, for eksempel i større ensembler med utvidet bandbesetning og blåsere. Kulturskolen har jevnlige huskonserter, der det er en lav terskel for å være med, samt større arrangementer der det er satt av mer tid og ressurser.

Utstyr:
Kulturskolen har pr i dag ikke bassgitarer til utleie.

 


Påmelding