Skip to the content

Kor

Kor 9-12 år


Har du lyst til å synge sammen med andre og lære å bruke egen stemme?
Etter jul starter vi opp kor for dere i aldersgruppen 9-12 år.
Vi vil ha fokus på sangglede, stemmebruk og gehør.
Undervisningen vil være både lekbasert og samtidig gi god innføring i grunnleggende sangteknikk og et variert repertoar.
Koret vil delta på konserter i regi av kulturskolen.
Det er ingen krav til forkunnskaper - alle i aldersgruppen er velkomne til å melde seg på!

Koret øver på tirsdager klokken 18.00-19.00 i Harstad kulturskoles lokaler. 
Musikalsk leder/dirigent er kulturskolens sangpedagog, Marthe Sundbø 

Vårsemesteret 2023 
Oppstart i uke 4 (24.januar)
Siste øving i uke 18 (2.mai)
Pris: 1 000,-

Koret er en del av kulturskolens breddeprogram, og derfor er kontingenten noe lavere. Påmelding