Skip to the content

Piano

Pianoet er mest populært og et veldig allsidig instrument . Du kan spille all slags musikk , fra klassisk til jazz, pop, viser og rock. Alene eller i lag med andre pianister på samme instrument, på to eller flere piano. Sammen med andre instrumenter eller sang. Pianoundervisningen foregår stort sett  individuelt, men også av og til i grupper​.
 
Kulturskolen anbefaler å starte på piano i 7-8 års- alderen.Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Normannsgate 6
 
Som en del av sin undervisning vil elevene ha prosjektuker hvor undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte time.
 
Læringsmål er lytting, samspill og sosial samhandling. 
 
Pianoelevene lærer å akkompagnere til sang- og instrumentalelevene. Elevene har mulighet til å spille i mange prosjektbaserte ensembler, lokale grupper og band, eller som solist sammen med ulike aktører.
 
Det er forutsetning at alle som får pianoundervisning i Kulturskolen har et eget instrument hjemme til å øve på .Vi anbefaler et akustisk piano, men det er greit med et el- piano med 88 veide tangenter, et stødig stativ og solid pedal , pianokrakk. 

Påmelding