Skip to main content Skip to footer

Musikk

På Harstad Kulturskole kan du starte på Musikklek fra fylte 3 år til og med 6 år. Fra 7 år* kan eleven starte på instrumentundervisning. Instrumentundervisningen foregår en-til-en og det er flere samspillsprosjekter på tvers av instrumentene som elevene er med på. Vi har også korundervisning, demenskor og et eget tilbud, musikkbasert miljøtilbud, som er ekstra tilrettelagt for de som trenger det. Les mer om de forskjellige musikkfagene ved å klikke på faget under.

*Noe variasjon i startalder på de forskjellige instrumentene

Piano

Pianoet er mest populært og et veldig allsidig instrument . Du kan spille all slags musikk , fra klassisk til jazz, pop, viser og rock. Alene eller i lag med andre pianister på samme instrument, på to eller flere piano. Sammen med andre instrumenter eller sang. Pianoundervisningen foregår stort sett  individuelt, men også av og til i grupper.
 
Kulturskolen anbefaler å starte på piano i 7-8 års- alderen. Vi underviser i Kulturskolens lokaler i Normannsgate 6
 
Som en del av sin undervisning vil elevene ha prosjektuker hvor undervisningen vil foregå på andre tidspunkt enn ordinært oppsatte time.
 
Læringsmål er lytting, samspill og sosial samhandling. 
 
Pianoelevene lærer å akkompagnere til sang- og instrumentalelevene. Elevene har mulighet til å spille i mange prosjektbaserte ensembler, lokale grupper og band, eller som solist sammen med ulike aktører.
 
Det er forutsetning at alle som får pianoundervisning i Kulturskolen har et eget instrument hjemme til å øve på .Vi anbefaler et akustisk piano, men det er greit med et el- piano med 88 veide tangenter, et stødig stativ og solid pedal , pianokrakk.

Lærere