Skip to main content Skip to footer

Teater

Teater

Harstad kulturskole tar utgangspunkt i teateret som scenekunstfag, og tar sikte på å utvikle elevens tekniske og kreative ferdigheter i teaterhåndverket. Det undervises i grupper av begrenset størrelse slik at alle får mulighet til personlig tilrettelegging og oppfølging. Alle våre teaterklasser er forestillingsrettet, og vil i løpet av året ha minimum en visning for publikum. Vi jobber med små og store forestillinger på mange ulike arenaer. 

Gjennom teaterfaget trener eleven opp kreativitet, uttrykksevne, selvtillit, sosiale evner. 

Undervisningen er inndelt i klasser etter alder. Det er imidlertid noe overlapp mellom aldersgruppene, og særlig motiverte elever vil kunne delta i klasser rettet inn mot eldre elever etter nærmere avtale med faglærer. Det er ingen krav om å ha gått på yngre klasser for å starte på eldre. 


Teater 2a/Barneteater (5.-7. Trinn)
Kjernen i arbeidet på Teater 2a er å utvikle evnen til å uttrykke seg med kropp og stemme, og evnen til å relatere seg til andre mennesker. Gjennom dramaøvelser og teknisk trening utvikler vi en forestilling – med eller uten manus – gjennom større deler av året. På Teater 2 skal elevene øve på å se forestillingen utover sin egen rolle. Opplevelsen av ensemblet og historien i møte med publikum står i sentrum.


Teater 2b/Intro Ungdom (7.-8. Trinn)
Teater 2b er et toårig program som ligger mellom Teater 2a og Teater 3 i forventninger og teknisk nivå. 2b følger mange av de samme metodene og målene som Teater 3, men på et litt mer tilgjengelig nivå for ferskere elever. Skoleårene alternerer mellom arbeid med ferdig manus og arbeid med å utvikle egen scenetekst. Etter to år på 2b skal eleven ha utviklet både god uttrykksevne med kropp og stemme, og fått utforske ulike former for teater.


Teater 3/Ungdomsteater (8. trinn - VGS)
Teater 3 legger vekt på at elevene skal få en bredest mulig forståelse av teaterfaget, derfor vil formen på undervisningen variere. Noen år jobber vi med konkrete manus, noen år med egenlagde stykker, små sketsjer, monologer eller andre småprosjekter. Fellesnevneren er uansett alltid møtet med publikum, hva vi vil de skal oppleve og hvordan vi skal oppnå det. Elevene får større ansvar rundt oppsetningene, og vil bli kjent med oppgavene man ikke ser på scenen. Eksempler på dette kan være inspisientarbeid, sufflør, sceneteknikk og PR-arbeid.
Lærere