Skip to the content

Teater

Teater

Faget har 2 ulike mål. På den ene siden tar undervisningen sikte på å utvikle elevens kreativitet, skapende fantasi og sosiale kompetanse. I tillegg arbeider vi med kroppsuttrykk og tekstformidling i sammenheng med små sceniske produksjoner. Gruppeundervisning med stor vekt på at alle skal føle seg trygge og respektere hverandre. 

Teater 1 (2.-4. Trinn)

Dette er en introduksjon til teaterfaget gjennom dramatiseringer og teaterlek. Vi tar utgangspunkt i kjente historier og gjør flere små visninger gjennom året. Hovedmålet med Teater 1 er å få på plass til noen av de viktigste grunnsteinene i teaterarbeid: Samarbeid, fantasi og innlevelse i roller. 

NB! Skoleåret 2019/2020 tilbyr vi ikke Teater 1.

Teater 2 (5.-7. Trinn)

På Teater 2 flyttes fokus mer mot forestillingen. Vi bruker dramaøvelser og teknikker, men undervisningen vil være sentrert rundt et bestemt stykke – med eller uten manus – gjennom større deler av året. Opplevelsen av roller og ensemblet i møte med publikum står i sentrum. På Teater 2 skal elevene begynne å tenke helhetlig på forestillingens uttrykk, og vil jobbe bevisst med nærliggende fagområder som f.eks kostymedesign og musikk/lydeffekter.

Teater 3/Ungdomsteateret

Ungdomsteateret legger vekt på at elevene skal få en bredest mulig forståelse av teaterfaget. Derfor vil formen på undervisningen variere. Noen år jobber vi med konkrete manus, noen år med egenlagde stykker, små sketsjer, monologer eller andre småprosjekter. Fellesnevneren er uansett alltid møtet med publikum, hva vi vil de skal oppleve og hvordan vi skal oppnå det. Elevene får større ansvar rundt oppsetningene, og vil bli kjent med oppgavene man ikke ser på scenen. Eksempler på dette kan være inspisientarbeid, sufflør, sceneteknikk og PR-arbeid.


Påmelding